Vodstvo


Predsednik:
Andrej POHAR

Podpredsednik:
Jani JAMNIK

Sekretar:
Matevž ŠREKL   [mob: 031 325 194 ; e-mail: info@badminton-zveza.si]

Nadzorni odbor
Mateja ROJNIK
Bojan SEKEREŠ
Miha ŠETINA

Upravni odbor:
Jožef KUPRIVEC
Miha HORVAT
Rok TRAMPUŽ
Miha KOŠNIK
Tadej ŠEME


Strokovni svet

vodja : Dušan SKERBIŠ ml. [mob: 041 742 234; e-mail: dusan.skerbis@badminton-zveza.si]

Odbor za vrhunski šport
Rok TRAMPUŽ, vodja
Denis PEŠEHONOV, član
Dušan SKERBIŠ ml., član
Maja KERSNIK, članica

Maja Pohar Perme, članica
Miha HORVAT, član
Gašper BATIS, član
Mišo Mattias, član


Disciplinska komisija
Žiga FRASS, vodja
Dejan JUREŠ
Minka IVANČIČ

Tekmovalna komisija
Tadej ŠEME, vodja

Odbor za izobraževanje kadrov
Miha KOŠNIK, vodja

Sodniška komisija
Jožef KUPRIVEC- DODO, vodja

Odbor za rekreacijo in veterane
Miha KOŠNIK, vodja