Trenerska izobraževanja

Badminton Europe vabi na BWF/BEC Coach Education Level 1 izobraževanje.
Več o izobraževanju si lahko preberete tukaj: BWF/BEC Coach Education Level 1 Course.

Za delo v kateremkoli badmintonskem klubu v Sloveniji je potrebno izpolnjevati določene pogoje, ki so opredeljeni v Zakonu o športu, ki je bil sprejet v letu 2017. V zakonu je opredeljeno, kdaj lahko oseba izvaja strokovno delo v športu - trenažni proces v badmintonskem klubu:

  1. ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu s tem zakonom in
  2. je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

Ustrezno izobrazbo pridobi kandidat po javnoveljavnem višješolskem študijskem programu ali javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa v skladu z merili, ki jih določi minister.

Za usposabljanje strokovnih delavcev v badmintonu pa skrbi Badmintonska zveza Slovenije. Programi usposabljanja so povzeti po programih ki jih je za ves svet pripravila Svetovna badmintonska zveza – BWF. S tem je BZS pridobila literaturo, ki jo je delno že prevedla in je na voljo vsem kandidatom, o pristopijo k programu usposabljanja.

Trenutno so kandidatom na voljo dve stopnji usposobljenosti:

1. stopnja usposabljanja : Strokovni delavec 1 – Športno treniranje – Badminton

Športno treniranje – badminton – 1. stopnja

CILJI PROGRAMA:
Cilj programa športno treniranje – badminton – 1. stopnja je skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi badminton v vseh pojavnih oblikah.

KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBI POSAMEZNIK Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM:
Program usposabljanje športno treniranje – badminton – 1. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge badminton, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave Program obsega 80 ur, od tega je 22 ur obveznih vsebin, ki jih predpiše MIZŠ in pa 58 ur specialnih vsebin – badminton. K programu na 1. stopnji usposabljanja lahko pristopijo kandidati, ki so zaključili srednjo šolo in so dopolnili 18 let.

2. stopnja usposabljanja - Strokovni delavec 2 – Športno treniranje – Badminton

Športno treniranje – badminton – 2. stopnja

CILJI PROGRAMA:
Cilj programa športno treniranje – badminton – 2. stopnja je skladno s kompetencami in znanji, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da pridobi znanje, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v športni panogi badminton v vseh pojavnih oblikah.

KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBI POSAMEZNIK Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM:
Program usposabljanje Športno treniranje – Badminton – 2. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za samostojno načrtovanje, organizacijo, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge badminton, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave

Program obsega 110 ur, od tega je 20 ur obveznih vsebin, ki jih predpiše MIZŠ in pa 90 ur specialnih vsebin – badminton. K programu na 2. stopnji usposabljanja lahko pristopijo kandidati, ki so zaključili 1. stopnjo usposabljanja in imajo 1. leto pedagoških / trenerskih izkušenj s 1. stopnjo usposabljanja.

Vsi kandidati ne glede na to ali so pridobili diplomo o izobraženosti ali pa usposobljenosti morajo svoje diplome potrjevati vsake 3. leta na licenčnih seminarjih, ki jih organizira Badmintonska zveza Slovenije vsako leto.

BZS pa izvaja tudi program usposabljanja Shuttle time za učitelje, ki bi želeli pri urah športa izvajati vadbo badmintona. Program je zelo primeren tudi za vse, ki izvajajo krožke badmintona na osnovnih šolah.

Divider

KOLEDAR

BWF World Junior Championships 2023
ponedeljek, 2. oktober 2023

Bulgarian Future
četrtek, 5. oktober 2023

Austrian U17 International
petek, 6. oktober 2023

DP do 13 let
sobota, 7. oktober 2023

DP do 11 in do 19 let
sobota, 14. oktober 2023

AUT liga
nedelja, 15. oktober 2023

1. AB TURNIR BZS
sobota, 21. oktober 2023

AUT liga
sobota, 28. oktober 2023

48th Victor FZ Forza Hungarian Int. Champ.
sreda, 1. november 2023

AUT liga
sobota, 11. november 2023