Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
faks: 01/252-78-02
031/325-194 (sekretar)
http://www.badminton-zveza.si/
PRIJAVE
1. turnirja do 15 let za posameznike in dvojice v sezoni 2019/2020
Organizator: Badminton klub Karizma Ravne na Koroškem
Vodstvo turnirja: Bojan Breznik
Vrhovni sodnik: Kaja Bračič
Kraj in čas: Telovadnica OŠ Franje Goloba Prevalje, Polje 4, 2391 Prevalje

Sobota, 12. oktober 2019, ob 9.30
Prihod v dvorano vsaj 30 minut pred začetkom tekmovanja.
Število fantov: 43
Število deklet: 30

FANTJE
1. Čačovič Lan [4774](BK Bit)
2. Kadič Samo [4726](BK Bit)
3. Korošec Klas [4802](BK Bit)
4. Bastič Gašper [4185](BK Branik)
5. Čelig Matija [4206](BK Branik)
6. Medic Aljaž [4042](BK Brežice)
7. Motore Naj [2261](BK Brežice)
8. Koroša Mark [2193](BK Kungota)
9. Ornik Timi [3916](BK Kungota)
10. Debevec Gašper [2482](BK Ljubljana)
11. Kotnik Peter [2937](BK Ljubljana)
12. Pale Stankov Nal [4256](BK Ljubljana)
13. Pangeršič Patrik [3416](BK Ljubljana)
14. Petrič Žiga [2485](BK Ljubljana)
15. Trobec Gašper [2484](BK Ljubljana)
16. Trobec Peter [2483](BK Ljubljana)
17. Biber Jakob [4209](BK Medvode)
18. Breška Anže [3486](BK Medvode)
19. Jelenc Tadej [2332](BK Medvode)
20. Kovačič Matevž [2705](BK Medvode)
21. Malenšek Jure [2702](BK Medvode)
22. Podgoršek Žiga [1296](BK Medvode)
23. Stanič Žiga [3483](BK Medvode)
24. Ušeničnik Timotej [2302](BK Medvode)
25. Valenčak Lan [3926](BK Medvode)
26. Gönc Blaž [2476](BK Mladost)
27. Kiralj Jakob [2475](BK Mladost)
28. Prša Tim [2868](BK Mladost)
29. Koščak Vid [2143](BK Mirna)
30. Križman Dan [2335](BK Mirna)
31. Ornik Tevž [2515](BK Mirna)
32. Škrlj Tim [2376](BK Mirna)
33. Arič David [3467](BK Konex)
34. Cestar Maj [4782](BK Konex)
35. Koritnik Jakob [4054](BK Konex)
36. Mirtič Bor [3473](BK Konex)
37. Gorenšek Valentin [4191](BK Karizma)
38. Haber Marko [4275](BK Karizma)
39. Ilič Sergej Filip [4045](BK Karizma)
40. Tarkuš Nitai [2950](BK Karizma)
41. Majcen David [4482](ŠD Sele-Vrhe)
42. Mlekuš Aljaž [3395](ŠD Sele-Vrhe)
43. Štifter Matevž [4595](ŠD Sele-Vrhe)

DVOJICE FANTJE
1 4726 - Samo Kadič (BK Bit) in 4774 - Lan Čačovič (BK Bit)
2 2475 - Jakob Kiralj (BK Mladost) in 3416 - Patrik Pangeršič (BK Ljubljana)
3 4054 - Jakob Koritnik (BK Konex) in 4782 - Maj Cestar (BK Konex)
4 3395 - Aljaž Mlekuš (ŠD Sele-Vrhe) in 4595 - Matevž Štifter (ŠD Sele-Vrhe)
5 2476 - Blaž Gönc (BK Mladost) in 2868 - Tim Prša (BK Mladost)
6 2950 - Nitai Tarkuš (BK Karizma) in 4045 - Sergej Filip Ilič (BK Karizma)
7 4191 - Valentin Gorenšek (BK Karizma) in 4275 - Marko Haber (BK Karizma)
8 2705 - Matevž Kovačič (BK Medvode) in 3926 - Lan Valenčak (BK Medvode)
9 3483 - Žiga Stanič (BK Medvode) in 4209 - Jakob Biber (BK Medvode)
10 2332 - Tadej Jelenc (BK Medvode) in 3486 - Anže Breška (BK Medvode)
11 2482 - Gašper Debevec (BK Ljubljana) in 2485 - Žiga Petrič (BK Ljubljana)
12 2376 - Tim Škrlj (BK Mirna) in 2515 - Tevž Ornik (BK Mirna)
13 3467 - David Arič (BK Konex) in 3473 - Bor Mirtič (BK Konex)
14 2484 - Gašper Trobec (BK Ljubljana) in 2937 - Peter Kotnik (BK Ljubljana)
15 2483 - Peter Trobec (BK Ljubljana) in 4256 - Nal Pale Stankov (BK Ljubljana)
16 2143 - Vid Koščak (BK Mirna) in 2193 - Mark Koroša (BK Kungota)
17 1296 - Žiga Podgoršek (BK Medvode) in 2302 - Timotej Ušeničnik (BK Medvode)
DEKLETA
1. Butina Kaja [4808](BK Bit)
2. Grad Ela [4573](BK Bit)
3. Horvat Taja [4806](BK Bit)
4. Macanović Ayla [4805](BK Bit)
5. Uršič Ema [2487](BK Bit)
6. Gleich Mia [3986](BK Branik)
7. Medved Dea [3419](BK Branik)
8. Tarkuš Trikič Ela [4466](BK Branik)
9. Halič Vesna [2720](BK Kungota)
10. Blazina Anja [2481](BK Ljubljana)
11. Bremec Lucia [4469](BK Ljubljana)
12. Bremec Alina [4569](BK Ljubljana)
13. Korent Ariana [2480](BK Ljubljana)
14. Andrejaš Eva [2551](BK Medvode)
15. Oblak Maša [2552](BK Medvode)
16. Špendal Neža [4807](BK Medvode)
17. Bedič Nika [2334](BK Mladost)
18. Koša Iva [2474](BK Mladost)
19. Kastelic Kristina [4464](BK Mirna)
20. Krištof Neža [2340](BK Mirna)
21. Zupančič Manca [2330](BK Mirna)
22. Cenčič Klara [4183](BK Konex)
23. Dolenc Ema [4302](BK Konex)
24. Korenin Ema [4306](BK Konex)
25. Rađenović Shana [2347](BK Konex)
26. Novak Klara [4240](BK Karizma)
27. Oder Bela [2936](BK Karizma)
28. Razgoršek Nina [2948](BK Karizma)
29. Sekereš Alma [2934](BK Karizma)
30. Mlinarič Manca [2935](ŠD Sele-Vrhe)

DVOJICE DEKLETA
1 2552 - Maša Oblak (BK Medvode) in 4807 - Neža Špendal (BK Medvode)
2 2487 - Ema Uršič (BK Bit) in 4808 - Kaja Butina (BK Bit)
3 3419 - Dea Medved (BK Branik) in 3986 - Mia Gleich (BK Branik)
4 4573 - Ela Grad (BK Bit) in 4805 - Ayla Macanović (BK Bit)
5 4206 - Matija Čelig (BK Branik) in 4302 - Ema Dolenc (BK Konex)
6 2935 - Manca Mlinarič (ŠD Sele-Vrhe) in 4466 - Ela Tarkuš Trikič (BK Branik)
7 2480 - Ariana Korent (BK Ljubljana) in 4469 - Lucia Bremec (BK Ljubljana)
8 2936 - Bela Oder (BK Karizma) in 2948 - Nina Razgoršek (BK Karizma)
9 2934 - Alma Sekereš (BK Karizma) in 4240 - Klara Novak (BK Karizma)
10 2481 - Anja Blazina (BK Ljubljana) in 4569 - Alina Bremec (BK Ljubljana)
11 2340 - Neža Krištof (BK Mirna) in 2720 - Vesna Halič (BK Kungota)
12 2330 - Manca Zupančič (BK Mirna) in 4464 - Kristina Kastelic (BK Mirna)
13 2334 - Nika Bedič (BK Mladost) in 2474 - Iva Koša (BK Mladost)
14 2347 - Shana Rađenović (BK Konex) in 2551 - Eva Andrejaš (BK Medvode)

Za vse morebitne pritožbe,pripombe in težave pri prijavah se prosim obrnite na
Boštjan Kodrič, bostjan.kodric@badminton-zveza.si, 040/418 970

Povezava do prijav za uvoz v Excel