Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
faks: 01/252-78-02
031/325-194 (sekretar)
http://www.badminton-zveza.si/
PRIJAVE
1. turnirja do 15 let za posameznike in dvojice v sezoni 2018/2019
Organizator: Badminton klub Branik
Vodstvo turnirja: Blaž Klemenc, Uroš Velec, Kaja Bračič
Vrhovni sodnik: Jožef Kuprivec - Dodo
Kraj in čas: ŽŠD Maribor, Popovičeva ulica 12, Maribor
Sobota, 13. oktober 2018, ob 9.30
Prihod v dvorano vsaj 30 minut pred začetkom tekmovanja.
Število fantov: 46
Število deklet: 35

FANTJE
1. Anželj Sebastjan [4197](BK Bit)
2. Babnik Maj [2233](BK Bit)
3. Cetinski Svit [2949](BK Bit)
4. Krumpak Jan [2468](BK Bit)
5. Pangršič Rio [2842](BK Bit)
6. Perpar Arne Nik [2467](BK Bit)
7. Rubin Domen [2149](BK Bit)
8. Dugonik Filip [2283](BK Branik)
9. Protner Jaša [4599](BK Branik)
10. Švagerl Jurij [4598](BK Branik)
11. Koroša Mark [2193](BK Kungota)
12. Ornik Timi [3916](BK Kungota)
13. Debevec Gašper [2482](BK Ljubljana)
14. Pale Stankov Nal [4256](BK Ljubljana)
15. Trobec Peter [2483](BK Ljubljana)
16. Trobec Gašper [2484](BK Ljubljana)
17. Hudeček Šefic Urban [2912](BK Medvode)
18. Jelenc Tadej [2332](BK Medvode)
19. Lenarčič Kevin Lin [1267](BK Medvode)
20. Perič Marovt Jaka [2028](BK Medvode)
21. Podgoršek Žiga [1296](BK Medvode)
22. Sagadin Jakob [4055](BK Medvode)
23. Ušeničnik Timotej [2302](BK Medvode)
24. Žagar Matic [1260](BK Medvode)
25. Gabor David [2871](BK Mladost)
26. Marolt Matic [2563](BK Olimpija)
27. Mistral Bor [2558](BK Olimpija)
28. Koščak Vid [2143](BK Mirna)
29. Križman Dan [2335](BK Mirna)
30. Šimić Andraž [2336](BK Mirna)
31. Šimić Anže [2337](BK Mirna)
32. Škrlj Tim [2376](BK Mirna)
33. Černe Domen [2782](BK Konex)
34. Godler Majerle Svit [4213](BK Konex)
35. Koritnik Jakob [4054](BK Konex)
36. Zobec Maj [2333](BK Konex)
37. Gorenšek Valentin [4191](BK Karizma)
38. Haber Marko [4275](BK Karizma)
39. Husić Ahmed [4210](BK Karizma)
40. Ilič Sergej Filip [4045](BK Karizma)
41. Paškvan Tijan [4190](BK Karizma)
42. Klemenčič Aleksej [2723](ŠD Sele-Vrhe)
43. Kramer Nejc [4575](ŠD Sele-Vrhe)
44. Lasbaher Bor [2745](ŠD Sele-Vrhe)
45. Mlekuš Aljaž [3395](ŠD Sele-Vrhe)
46. Predik Val [2743](ŠD Sele-Vrhe)

DVOJICE FANTJE
1 2723 - Aleksej Klemenčič (ŠD Sele-Vrhe) in 2745 - Bor Lasbaher (ŠD Sele-Vrhe)
2 2743 - Val Predik (ŠD Sele-Vrhe) in 4575 - Nejc Kramer (ŠD Sele-Vrhe)
3 2949 - Svit Cetinski (BK Bit) in 2149 - Domen Rubin (BK Bit)
4 2233 - Maj Babnik (BK Bit) in 2468 - Jan Krumpak (BK Bit)
5 2467 - Arne Nik Perpar (BK Bit) in 2842 - Rio Pangršič (BK Bit)
6 2028 - Jaka Perič Marovt (BK Medvode) in 1267 - Kevin Lin Lenarčič (BK Medvode)
7 1296 - Žiga Podgoršek (BK Medvode) in 2302 - Timotej Ušeničnik (BK Medvode)
8 1260 - Matic Žagar (BK Medvode) in 2912 - Urban Hudeček Šefic (BK Medvode)
9 2332 - Tadej Jelenc (BK Medvode) in 2143 - Vid Koščak (BK Mirna)
10 4190 - Tijan Paškvan (BK Karizma) in 4191 - Valentin Gorenšek (BK Karizma)
11 4275 - Marko Haber (BK Karizma) in 4045 - Sergej Filip Ilič (BK Karizma)
12 4210 - Ahmed Husić (BK Karizma) in brez soigralca
13 2335 - Dan Križman (BK Mirna) in 2376 - Tim Škrlj (BK Mirna)
14 2143 - Vid Koščak (BK Mirna) in 2332 - Tadej Jelenc (BK Medvode)
15 2336 - Andraž Šimić (BK Mirna) in 2337 - Anže Šimić (BK Mirna)
16 2193 - Mark Koroša (BK Kungota) in 2871 - David Gabor (BK Mladost)
17 3916 - Timi Ornik (BK Kungota) in brez soigralca
18 4055 - Jakob Sagadin (BK Medvode) in brez soigralca
19 2563 - Matic Marolt (BK Olimpija) in 2558 - Bor Mistral (BK Olimpija)
20 2283 - Filip Dugonik (BK Branik) in 3916 - Timi Ornik (BK Kungota)
21 4213 - Svit Godler Majerle (BK Konex) in 2333 - Maj Zobec (BK Konex)
22 3395 - Aljaž Mlekuš (ŠD Sele-Vrhe) in brez soigralca
23 2483 - Peter Trobec (BK Ljubljana) in 2482 - Gašper Debevec (BK Ljubljana)
24 2484 - Gašper Trobec (BK Ljubljana) in 4256 - Nal Pale Stankov (BK Ljubljana)
25 4598 - Jurij Švagerl (BK Branik) in 4599 - Jaša Protner (BK Branik)
DEKLETA
1. Ham Pika [2470](BK Bit)
2. Bratkovič Mia [2904](BK Branik)
3. Godec Sara [2789](BK Branik)
4. Kokalj Katja [2814](BK Branik)
5. Medved Dea [3419](BK Branik)
6. Srnec Werglez Pia [4540](BK Branik)
7. Tarkuš Trikič Ela [4466](BK Branik)
8. Tripkovič Neja [2813](BK Branik)
9. Kevo Katarina [2260](BK Brežice)
10. Halič Vesna [2720](BK Kungota)
11. Koman Maja [2025](BK Kungota)
12. Blazina Anja [2481](BK Ljubljana)
13. Jordan Anja [2022](BK Ljubljana)
14. Korent Ariana [2480](BK Ljubljana)
15. Andrejaš Eva [2551](BK Medvode)
16. Ivanič Špela [1253](BK Medvode)
17. Žagar Živa [2772](BK Medvode)
18. Bedič Nika [2334](BK Mladost)
19. Alič Špela [2206](BK Olimpija)
20. Kastelic Kristina [4464](BK Mirna)
21. Krištof Neža [2340](BK Mirna)
22. Zupančič Manca [2330](BK Mirna)
23. Dolenc Ema [4302](BK Konex)
24. Matovič Kim [2473](BK Konex)
25. Rađenović Shana [2347](BK Konex)
26. Šter Špela [3468](BK Konex)
27. Lesjak Zala [4193](BK Karizma)
28. Mlinarič Manca [2935](BK Karizma)
29. Novak Klara [4240](BK Karizma)
30. Oder Bela [2936](BK Karizma)
31. Razgoršek Nina [2948](BK Karizma)
32. Sekereš Alma [2934](BK Karizma)
33. Globočnik Šegel Niki [4483](ŠD Sele-Vrhe)
34. Popič Maša [4574](ŠD Sele-Vrhe)
35. Zorman Kara [4319](ŠD Sele-Vrhe)

DVOJICE DEKLETA
1 4574 - Maša Popič (ŠD Sele-Vrhe) in 4483 - Niki Globočnik Šegel (ŠD Sele-Vrhe)
2 2551 - Eva Andrejaš (BK Medvode) in 1253 - Špela Ivanič (BK Medvode)
3 2934 - Alma Sekereš (BK Karizma) in 2936 - Bela Oder (BK Karizma)
4 2948 - Nina Razgoršek (BK Karizma) in 4240 - Klara Novak (BK Karizma)
5 4193 - Zala Lesjak (BK Karizma) in 2935 - Manca Mlinarič (BK Karizma)
6 2025 - Maja Koman (BK Kungota) in 2720 - Vesna Halič (BK Kungota)
7 4464 - Kristina Kastelic (BK Mirna) in 2330 - Manca Zupančič (BK Mirna)
8 2340 - Neža Krištof (BK Mirna) in 2772 - Živa Žagar (BK Medvode)
9 2334 - Nika Bedič (BK Mladost) in 2022 - Anja Jordan (BK Ljubljana)
10 2904 - Mia Bratkovič (BK Branik) in 4466 - Ela Tarkuš Trikič (BK Branik)
11 2789 - Sara Godec (BK Branik) in 2814 - Katja Kokalj (BK Branik)
12 4540 - Pia Srnec Werglez (BK Branik) in 3419 - Dea Medved (BK Branik)
13 2813 - Neja Tripkovič (BK Branik) in 4319 - Kara Zorman (ŠD Sele-Vrhe)
14 2473 - Kim Matovič (BK Konex) in 2260 - Katarina Kevo (BK Brežice)
15 2347 - Shana Rađenović (BK Konex) in brez soigralke
16 2022 - Anja Jordan (BK Ljubljana) in 2334 - Nika Bedič (BK Mladost)
17 2481 - Anja Blazina (BK Ljubljana) in 2480 - Ariana Korent (BK Ljubljana)

Za vse morebitne pritožbe,pripombe in težave pri prijavah se prosim obrnite na
Boštjan Kodrič, bostjan.kodric@badminton-zveza.si, 040/418 970

Povezava do prijav za uvoz v Excel