Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
faks: 01/252-78-02
031/325-194 (sekretar)
http://www.badminton-zveza.si/
PRIJAVE
Državnega prvenstva do 15 let za posameznike in dvojice v sezoni 2017/2018
Organizator: Badmintonski klub Branik
Vodstvo turnirja: Daniel Klančar, Uroš Velec, Kaja Bračič
Vrhovni sodnik: Jožef Kuprivec - Dodo
Kraj in čas: Nedelja, 20. maj 2018, ob 9.30

ŽŠD Maribor, Popovičeva ulica 12, Maribor

Prihod v dvorano vsaj 30 minut pred začetkom tekmovanja.
Število fantov: 47
Število deklet: 35

FANTJE
1. Anželj Sebastjan [4197](BK Bit)
2. Babnik Maj [2233](BK Bit)
3. Babnik Jan [2017](BK Bit)
4. Češnovar Jon [4576](BK Bit)
5. Cetinski Svit [2949](BK Bit)
6. Grad Filip [2134](BK Bit)
7. Hernec Rok [2135](BK Bit)
8. Kamnikar Jaka [4501](BK Bit)
9. Krumpak Jan [2468](BK Bit)
10. Perpar Arne Nik [2467](BK Bit)
11. Dugonik Filip [2283](BK Branik)
12. Kobilica Nejc [2790](BK Branik)
13. Mernik Simon [2791](BK Branik)
14. Puhek Klemen [2262](BK Branik)
15. Pungartnik Andraž [2095](BK Branik)
16. Roškarič Miha [3420](BK Branik)
17. Gungl Filip [2319](BK Kungota)
18. Koroša Mark [2193](BK Kungota)
19. Riboli Patrik [2318](BK Kungota)
20. Trobec Gašper [2484](BK Ljubljana)
21. Trobec Peter [2483](BK Ljubljana)
22. Volk Matija [2925](BK Ljubljana)
23. Hudeček Šefic Urban [2912](BK Medvode)
24. Jelenc Blaž [2211](BK Medvode)
25. Lenarčič Kevin Lin [1267](BK Medvode)
26. Perič Marovt Jaka [2028](BK Medvode)
27. Podgoršek Žiga [1296](BK Medvode)
28. Ušeničnik Timotej [2302](BK Medvode)
29. Žagar Matic [1260](BK Medvode)
30. Gavrilovič Luka [2926](BK Mladost)
31. Hac Györköš Anel [1164](BK Mladost)
32. Hranilovič Dorian [1165](BK Mladost)
33. Koščak Vid [2143](BK Mirna)
34. Sladič Tim [1519](BK Mirna)
35. Zupančič Nik [1507](BK Mirna)
36. Godler Majerle Svit [4213](BK Konex)
37. Mesarič Mark [1989](BK Konex)
38. Počivašek Maks [3563](BK Konex)
39. Zobec Maj [2333](BK Konex)
40. Gorenšek Valentin [4191](BK Karizma)
41. Haber Marko [4275](BK Karizma)
42. Ilič Sergej Filip [4045](BK Karizma)
43. Paškvan Tijan [4190](BK Karizma)
44. Klemenčič Aleksej [2723](ŠD Sele-Vrhe)
45. Kramer Nejc [4575](ŠD Sele-Vrhe)
46. Lasbaher Bor [2745](ŠD Sele-Vrhe)
47. Predik Val [2743](ŠD Sele-Vrhe)

DVOJICE FANTJE
1 4190 - Tijan Paškvan (BK Karizma) in 4191 - Valentin Gorenšek (BK Karizma)
2 2143 - Vid Koščak (BK Mirna) in 1519 - Tim Sladič (BK Mirna)
3 2484 - Gašper Trobec (BK Ljubljana) in 2925 - Matija Volk (BK Ljubljana)
4 1164 - Anel Hac Györköš (BK Mladost) in 2233 - Maj Babnik (BK Bit)
5 2095 - Andraž Pungartnik (BK Branik) in 2017 - Jan Babnik (BK Bit)
6 2791 - Simon Mernik (BK Branik) in 2262 - Klemen Puhek (BK Branik)
7 2790 - Nejc Kobilica (BK Branik) in 3420 - Miha Roškarič (BK Branik)
8 2319 - Filip Gungl (BK Kungota) in brez soigralca
9 4275 - Marko Haber (BK Karizma) in 4045 - Sergej Filip Ilič (BK Karizma)
10 2283 - Filip Dugonik (BK Branik) in brez soigralca
11 2235 - Patrik Riboli (BK Kungota) in brez soigralca
12 1989 - Mark Mesarič (BK Konex) in 3563 - Maks Počivašek (BK Konex)
13 2333 - Maj Zobec (BK Konex) in 4213 - Svit Godler Majerle (BK Konex)
14 2302 - Timotej Ušeničnik (BK Medvode) in 1296 - Žiga Podgoršek (BK Medvode)
15 1507 - Nik Zupančič (BK Mirna) in 2319 - Filip Gungl (BK Kungota)
16 2723 - Aleksej Klemenčič (ŠD Sele-Vrhe) in 2745 - Bor Lasbaher (ŠD Sele-Vrhe)
17 2743 - Val Predik (ŠD Sele-Vrhe) in 4575 - Nejc Kramer (ŠD Sele-Vrhe)
18 2134 - Filip Grad (BK Bit) in 2135 - Rok Hernec (BK Bit)
19 1267 - Kevin Lin Lenarčič (BK Medvode) in 2028 - Jaka Perič Marovt (BK Medvode)
20 1165 - Dorian Hranilovič (BK Mladost) in 2926 - Luka Gavrilovič (BK Mladost)
21 2211 - Blaž Jelenc (BK Medvode) in 2912 - Urban Hudeček Šefic (BK Medvode)
22 2468 - Jan Krumpak (BK Bit) in 2949 - Svit Cetinski (BK Bit)
23 1165 - Dorian Hranilovič (BK Mladost) in 2926 - Luka Gavrilovič (BK Mladost)
DEKLETA
1. Ham Pika [2470](BK Bit)
2. Ham Maša [2469](BK Bit)
3. Mihelač Srna [4500](BK Bit)
4. Uršič Ema [2487](BK Bit)
5. Bratkovič Mia [2904](BK Branik)
6. Godec Sara [2789](BK Branik)
7. Kokalj Katja [2814](BK Branik)
8. Tarkuš Trikič Ela [4466](BK Branik)
9. Tripkovič Neja [2813](BK Branik)
10. Kevo Katarina [2260](BK Brežice)
11. Vogrinc Maruša [4318](BK Brežice)
12. Koman Maja [2025](BK Kungota)
13. Cernjak Vižintin Anamarija [4211](BK Ljubljana)
14. Jordan Anja [2022](BK Ljubljana)
15. Korent Ariana [2480](BK Ljubljana)
16. Novak Zoja [1965](BK Ljubljana)
17. Cerar Tjaša [2230](BK Medvode)
18. Ivanič Špela [1253](BK Medvode)
19. Pipan Lina [1987](BK Medvode)
20. Bedič Nika [2334](BK Mladost)
21. Alič Špela [2206](BK Olimpija)
22. Zupančič Manca [2330](BK Mirna)
23. Justin Ajda [2343](BK Konex)
24. Matovič Kim [2473](BK Konex)
25. Štern Stela [3470](BK Konex)
26. Zdešar Ajda [2471](BK Konex)
27. Lesjak Zala [4193](BK Karizma)
28. Mlinarič Manca [2935](BK Karizma)
29. Novak Klara [4240](BK Karizma)
30. Oder Bela [2936](BK Karizma)
31. Razgoršek Nina [2948](BK Karizma)
32. Sekereš Alma [2934](BK Karizma)
33. Globočnik Šegel Niki [4483](ŠD Sele-Vrhe)
34. Popič Maša [4574](ŠD Sele-Vrhe)
35. Zorman Kara [4319](ŠD Sele-Vrhe)

DVOJICE DEKLETA
1 1965 - Zoja Novak (BK Ljubljana) in 2022 - Anja Jordan (BK Ljubljana)
2 2948 - Nina Razgoršek (BK Karizma) in 4240 - Klara Novak (BK Karizma)
3 2936 - Bela Oder (BK Karizma) in 2934 - Alma Sekereš (BK Karizma)
4 2935 - Manca Mlinarič (BK Karizma) in 4193 - Zala Lesjak (BK Karizma)
5 2330 - Manca Zupančič (BK Mirna) in brez soigralke
6 4574 - Maša Popič (ŠD Sele-Vrhe) in 4483 - Niki Globočnik Šegel (ŠD Sele-Vrhe)
7 2334 - Nika Bedič (BK Mladost) in 2025 - Maja Koman (BK Kungota)
8 2904 - Mia Bratkovič (BK Branik) in 2814 - Katja Kokalj (BK Branik)
9 2025 - Maja Koman (BK Kungota) in 2334 - Nika Bedič (BK Mladost)
10 2813 - Neja Tripkovič (BK Branik) in 4319 - Kara Zorman (ŠD Sele-Vrhe)
11 2789 - Sara Godec (BK Branik) in 4466 - Ela Tarkuš Trikič (BK Branik)
12 2469 - Maša Ham (BK Bit) in 2470 - Pika Ham (BK Bit)
13 2206 - Špela Alič (BK Olimpija) in 1987 - Lina Pipan (BK Medvode)
14 2260 - Katarina Kevo (BK Brežice) in 2471 - Ajda Zdešar (BK Konex)
15 2473 - Kim Matovič (BK Konex) in 2343 - Ajda Justin (BK Konex)
16 2471 - Ajda Zdešar (BK Konex) in 2260 - Katarina Kevo (BK Brežice)
17 1253 - Špela Ivanič (BK Medvode) in 2230 - Tjaša Cerar (BK Medvode)
18 1987 - Lina Pipan (BK Medvode) in 2206 - Špela Alič (BK Olimpija)

MEŠANE DVOJICE
1 1965 - Zoja Novak (BK Ljubljana) in 1507 - Nik Zupančič (BK Mirna)
2 1507 - Nik Zupančič (BK Mirna) in 1965 - Zoja Novak (BK Ljubljana)
3 2330 - Manca Zupančič (BK Mirna) in 2143 - Vid Koščak (BK Mirna)
4 1519 - Tim Sladič (BK Mirna) in brez soigralke
5 4191 - Valentin Gorenšek (BK Karizma) in 2936 - Bela Oder (BK Karizma)
6 4190 - Tijan Paškvan (BK Karizma) in 2935 - Manca Mlinarič (BK Karizma)
7 4275 - Marko Haber (BK Karizma) in 2934 - Alma Sekereš (BK Karizma)
8 4045 - Sergej Filip Ilič (BK Karizma) in 4240 - Klara Novak (BK Karizma)
9 1164 - Anel Hac Györköš (BK Mladost) in 2206 - Špela Alič (BK Olimpija)
10 2334 - Nika Bedič (BK Mladost) in 1296 - Žiga Podgoršek (BK Medvode)
11 2095 - Andraž Pungartnik (BK Branik) in 2260 - Katarina Kevo (BK Brežice)
12 2791 - Simon Mernik (BK Branik) in 2814 - Katja Kokalj (BK Branik)
13 2262 - Klemen Puhek (BK Branik) in 2904 - Mia Bratkovič (BK Branik)
14 3420 - Miha Roškarič (BK Branik) in 4466 - Ela Tarkuš Trikič (BK Branik)
15 2319 - Filip Gungl (BK Kungota) in 2025 - Maja Koman (BK Kungota)
16 2283 - Filip Dugonik (BK Branik) in 4319 - Kara Zorman (ŠD Sele-Vrhe)
17 2790 - Nejc Kobilica (BK Branik) in 2813 - Neja Tripkovič (BK Branik)
18 2469 - Maša Ham (BK Bit) in 2949 - Svit Cetinski (BK Bit)
19 2470 - Pika Ham (BK Bit) in 2468 - Jan Krumpak (BK Bit)
20 4576 - Jon Češnovar (BK Bit) in 4500 - Srna Mihelač (BK Bit)
21 2206 - Špela Alič (BK Olimpija) in 1164 - Anel Hac Györköš (BK Mladost)
22 2789 - Sara Godec (BK Branik) in brez soigralca
23 1989 - Mark Mesarič (BK Konex) in 2343 - Ajda Justin (BK Konex)
24 2333 - Maj Zobec (BK Konex) in 2473 - Kim Matovič (BK Konex)
25 3563 - Maks Počivašek (BK Konex) in 2471 - Ajda Zdešar (BK Konex)
26 4213 - Svit Godler Majerle (BK Konex) in 3470 - Stela Štern (BK Konex)
27 2230 - Tjaša Cerar (BK Medvode) in 2028 - Jaka Perič Marovt (BK Medvode)
28 2211 - Blaž Jelenc (BK Medvode) in brez soigralke
29 4575 - Nejc Kramer (ŠD Sele-Vrhe) in 4574 - Maša Popič (ŠD Sele-Vrhe)
30 2745 - Bor Lasbaher (ŠD Sele-Vrhe) in 4483 - Niki Globočnik Šegel (ŠD Sele-Vrhe)
31 2743 - Val Predik (ŠD Sele-Vrhe) in brez soigralke
32 2723 - Aleksej Klemenčič (ŠD Sele-Vrhe) in brez soigralke
33 1296 - Žiga Podgoršek (BK Medvode) in 2334 - Nika Bedič (BK Mladost)
34 1267 - Kevin Lin Lenarčič (BK Medvode) in 1987 - Lina Pipan (BK Medvode)
35 2723 - Aleksej Klemenčič (ŠD Sele-Vrhe) in 2789 - Sara Godec (BK Branik)

Za vse morebitne pritožbe,pripombe in težave pri prijavah se prosim obrnite na
Boštjan Kodrič, bostjan.kodric@badminton-zveza.si, 040/418 970

Povezava do prijav za uvoz v Excel